31.3.2017 Odstoupení z primárních voleb do Poslanecké sněmovny

Vážené dámy, vážení pánové

jak jste možná sledovali, nabídl jsem na březnovém sjezdu sociální demokracii změnu, kterou podle mého názoru potřebuje, aby získala zpět důvěru lidí. Konkrétní program, se kterým jsem před delegáty sjezdu předstoupil, lze dohledat na stránkách www.tejc.cz.

Rozhodnutí, zda se sociální demokracie změní nebo zda bude pokračovat staronové vedení, již známe. Delegáti sjezdu ho učinili svobodně, v tajné volbě a já to respektuji.

Vedení, které bylo zvoleno na dva roky, bude mít rozhodující vliv na sestavení kandidátních listin, vytvoření volebního programu, zaměření volební kampaně a samozřejmě i na povolební vyjednávání, které určí tvář sociální demokracie v příštích čtyřech letech.

Přes své nezvolení statutárním místopředsedou vnímám silnou podporu brněnských a jihomoravských členů sociální demokracie a velmi si jí vážím. Tato důvěra mimo jiné vedla k tomu, že jsem se v prvním kole primárních voleb stal lídrem brněnské ČSSD pro podzimní sněmovní volby a tento týden jsem byl jednomyslně doporučen předsedy okresů a vedením kraje na pozici dvojky jihomoravské kandidátní listiny. Na kandidátní listině bych tak velmi pravděpodobně obsadil místo hned za Bohuslavem Sobotkou, který kandidátku povede a získal bych tak velkou šanci stát se počtvrté poslancem.

V průběhu celého volebního období a na sjezdu jsem prosazoval politiku solidarity s odpovědnými lidmi namísto zavádění nových sociálních dávek. Považuji za smysluplnější motivovat změnou daní úspěšné firmy k reinvestování jejich zisků v naší zemi a přimět je k vytváření dobře placených míst, namísto nepromyšleného zvýšení daňových sazeb. Jsem pro politiku zvyšování platů, nikoliv daní. Nemohu a nechci zapomenout na náš slib změnit církevní restituce. Nesouhlasil jsem s reorganizací policie a nemohu ani podporovat plánované omezení pravomocí státních zástupců.

Do politiky jsem šel proto, abych věci měnil. Současná situace v sociální demokracii a rozhodnutí sjezdu mi však tuto možnost nedává. Bylo by pokrytectvím, kdybych za současné situace přijal volitelné místo na kandidátní listině a vyměnil své názory za to, že budu další čtyři roky zasedat v poslanecké sněmovně. Bylo by nepoctivé vůči voličům, kdybych příští čtyři roky pobíral poslanecký plat, neměl možnost prosazovat své návrhy a musel hlasovat pro návrhy, se kterými nesouhlasím.

Proto jsem se po zralé úvaze rozhodl, že dnešním dnem odstoupím z primárních voleb do Poslanecké sněmovny a o důvěru voličů se v podzimních volbách ucházet nebudu.

Vždy jsem zastával názor, že politik nemá sedět na dvou židlích. Proto jsem nikdy nepřijal nabídku kandidatury na jiné funkce a celých jedenáct let jsem „jen“ poslancem. Proto bude den říjnových voleb dnem mého faktického odchodu z aktivní politiky.

Troufám si říct, že nepatřím k těm, kteří by ztratili přehled o tom, jak se žije za zdmi poslanecké sněmovny. Přesto si myslím, že po třech volebních obdobích a více než deseti letech je zdravé opustit poslanecký skleník a normálně žít. I když se to bude možná některým kariérním politikům zdát nepochopitelné – odejít nemusím, ale chci.

Mrzí mne, že svým odchodem zklamu řadu svých podporovatelů, voličů nebo členů. Každý z nás ale čas od času stojí před rozhodnutím, zda dá přednost rovné páteři nebo kariéře. Já se rozhodl pro to první. Děkuji všem nejen za pochopení, ale především za dosavadní podporu, bez které bych nebyl schopen v minulosti prosadit řadu pozitivních věcí.

V sociální demokracii jsem dvacet let. Neměl jsem a nemám rád přeběhlictví. Proto neuvažuji o tom, že bych mandát dokončil jinak, než jako člen poslaneckého klubu ČSSD. Bylo by to pohrdáním všemi, díky nimž jsem byl zvolen v posledních volbách se čtvrtým nejvyšším počtem preferenčních hlasů ze všech sociálních demokratů. Proto i do konce období budu hlasovat v souladu s programem, za který jsem byl zvolen.

Současně chci zbývajícího půl roku využít k dokončení práce ústavně-právního výboru a především k prosazení zákonů, které jsem předložil – snížení věkové hranice trestní odpovědnosti mladistvých pro nejzávažnější násilné trestné činy, odebírání řidičských průkazů pachatelům pod vlivem drog nebo ošetřovatelské dovolené.

Děkuji všem za podporu a spolupráci v uplynulých letech.

 

                                               JUDr. Jeroným Tejc