19.6.2012

Životopis

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ
23. 8. 1977 v Brně

RODINNÝ STAV
ženatý, 1 dítě

STUDIUM A ODBORNOST
2004 advokátní zkouška
2004  rigorózní zkouška na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, udělen titul JUDr.
1996 – 2001 – Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, udělen titul Mgr.
1992 – 1996 Gymnázium Lerchova (dnes Matyáše Lercha), Brno
1984 – 1992 ZŠ náměstí Míru, Brno

PRAXE
2005 – 2011 advokát, Brno
2001 – 2004 advokátní koncipient
2000 – 2001 asistent poslance
od 1.1.2012 na vlastní žádost pozastaven výkon advokacie

POLITIKA
člen ČSSD od r. 1997
1999 – 2004, 2007 – 2009 předseda Místní organizace ČSSD 01 Brno-střed I.
2001 – 2002 místopředseda Krajského výkonného výboru ČSSD Jižní Morava
2004 – 2011 předseda Městského výkonného výboru ČSSD Brno
2005 – 2007 člen Ústředního výkonného výboru ČSSD
2006 zvolen poslancem do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2007 – 2011 místopředseda Ústřední kontrolní komise ČSSD
2007 – 2010 předseda Bezpečnostní komise ČSSD
2010-2013 stínový ministr vnitra

DALŠÍ VEŘEJNÉ FUNKCE
2002 – 2006 člen Zastupitelstva města Brna: místopředseda bezpečnostní komise Rady města Brna, člen komise školské, organizační, dopravní (od 2005)
místopředseda klubu ČSSD v ZMB
v tomto období:
člen představenstva SAKO Brno, a.s.,
člen dozorčí rady Centrální kompostárna Brno a.s.
člen dozorčí rady Teplárny Brno, a.s.
člen dozorčí rady Dopravní podnik města Brna a.s.
místopředseda dozorčí rady Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
člen dozorčí rady Centrum dětských odborných zdravotnických služeb p.o.

V. Volební období PSP ČR (2006-2010)
člen Ústavně právního výboru
člen Výboru pro bezpečnost
předseda Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
člen Stálé komise pro otázky Ústavy
člen Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO

VI. Volební období PSP ČR (2010-2013)
2011-2013 předseda Poslaneckého klubu ČSSD
2010-2011 místopředseda Poslaneckého klubu ČSSD
2010 – 2011 předseda Mandátového a imunitního výboru
člen Výboru pro obranu a bezpečnost
člen Ústavně právního výboru
člen Mandátového a imunitního výboru
člen Výboru pro bezpečnost
člen Organizačního výboru
člen Podvýboru pro přípravu novely zákona o jednacím řádu PS PČR
člen Podvýboru pro reformu Policie ČR

od 6.12.2013 předseda Ústavně právního výboru

VII. volební období PSP ČR (2013-2017)
předseda Ústavně právního výboru
člen Mandátového a imunitního výboru
člen Hospodářského výboru
předseda Podvýboru pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury
člen Podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby
člen Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby